ยับยั้งเชื้อไวรัส 99.99% ลูกค้ามั่นใจเข้ามาพักโรงแรม เมื่อใช้อุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes

ยับยั้งเชื้อไวรัส 99.99% ลูกค้ามั่นใจเข้ามาพักโรงแรม เมื่อใช้อุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes

เปิดประเทศแล้ว! สร้างความมั่นใจให้แขกที่มาพัก ยับยั้งการแพร่กระจายไวรัสในพื้นที่ปิด ด้วยอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes ฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศและพื้นผิวได้ถึง 99.99%

ใช้เทคโนโลยี Photon Mediated Electron Emission (PMEE) กำจัดไวรัสได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ด้วยกระบวนการทำงาน 3 ขั้นตอน

  • Step 1 : Attacks (จู่โจม) ปล่อยอิเล็กตรอนความเร็วสูง 10-100 ล้านล้านอนุภาค/วินาที
  • Step 2 : Disables (ยับยั้ง) ประจุลบของอิเล็กตรอนไปจับกับประจุบวกของเชื้อไวรัส
  • Step 3 : Protects (ป้องกัน) ยับยั้งการทำงานไวรัสไม่ให้เข้าไปเกาะติดกับเซลล์มนุษย์

คุณภาพระดับสากลรับรองจากสถาบันวิจัยระดับโลก ได้แก่ สถาบัน LEI ประเทศเม็กซิโก, สถาบัน IIT Guwahati ประเทศอินเดีย, และห้องปฏิบัติการ IAPMO ประเทศสหรัฐอเมริกา

อุปกรณ์ติดตั้งง่ายกับผนัง รองรับพื้นที่สูงสุด 93 ตารางเมตร ไม่มีกลิ่นรบกวน ปราศจากสารเคมี จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน

อุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes ทางเลือกใหม่ในการต่อสู้เชื้อไวรัส ลดความเสี่ยงติดเชื้อ ช่วยให้แขกที่มาพักมั่นใจ

Scroll to Top