ไส้กรองตะกอน

รายละเอียด

ไส้กรองตะกอน(Water filter cartridge 10) สำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่น I Nova , Gold Nova , Smart Nova

ช่องทางการสั่งซื้อ

  • กรองสิ่งสกปรกทางกายภาพ/ไส้กรองหยาบ
  • กรองสารแขวนลอยอนุภาคเล็กๆ
  • กรอง ทราย ดิน โคลน ตะกอนต่างๆ
  • ความขุ่น (Turbidity) 15 NTU ให้ใส < 3 NTU
Scroll to Top