แผ่นกรองคาร์บอน Carbon

รายละเอียด

แผ่นกรองคาร์บอน (Carbon Filter) กรองกลิ่นภายในห้องใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ
ทำหน้าที่กรองก๊าซ ควัน กลิ่นต่างๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและสารเคมี เช่น กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่ เป็นต้น

ช่องทางการสั่งซื้อ

  • ใช้สำหรับเครื่องดูดฝุ่น Forbes รุ่น ASEROGUARD และ AEROGUARD 4S
  • เป็นแผ่นกรอง Carbon เพื่อกรองแก๊ส, ควัน, กลิ่นต่าง ๆ
Scroll to Top