Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบาย
ความเป็นส่วนตัว

บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งจากนี้จะเรียกว่า เว็บไซต์) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัดดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ทางเว็บไซต์ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) และเบอร์โทรศัพท์ (Telephone) เป็นต้น

  • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุง และช่วยให้คุณเข้าถึงบริการต่างๆ ที่คุณเลือกรับ รวมไปถึงเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของเรา
  • เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตน ซึ่งจะนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
  • เพื่อติดต่อคุณ ตามที่คุณแจ้งขอให้เราดำเนินการ หรือเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่คุณส่งถึงเรา หรือหากจำเป็นเราอาจต้องแจ้งคุณให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงบริการของเรา
  • เพื่อส่งคำยืนยันและการแจ้งเตือนการจอง คำประกาศหรือจดหมายข่าวที่คุณสมัครขอรับบริการ
  • เพื่อส่งอีเมลด้านการตลาดเกี่ยวกับบริการของเราเมื่อคุณเลือกขอรับบริการ คุณสามารถยกเลิกการรับอีเมลเหล่านี้ได้ด้วยการคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ปรากฎตรงด้านล่างของอีเมล

บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของบริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ คุกกี้ ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถ บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ คุกกี้ นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ คุกกี้ นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ คุกกี้ แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ คุกกี้ จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำข้อมูลที่ คุกกี้ ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของบริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับบริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัดยินดี ที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

หากไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการติดต่อเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราได้ที่นี่
Scroll to Top