เรียกลูกค้าเข้าฟิตเนส ใช้อุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes

เรียกลูกค้าเข้าฟิตเนส ใช้อุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes

ฟิตเนสวิถีใหม่ ใช้อุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes ปลอดเชื้อไวรัส ลูกค้าเข้าใช้บริการอย่างมั่นใจ

ยุค New Normal นอกจากวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปแล้ว ผู้คนก็หันมาออกกำลังกายที่บ้านมากขึ้น เนื่องจากกลัวติดเชื้อ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ธุรกิจฟิตเนสควรยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย เช่น พ่นฆ่าเชื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย มีบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

  • ใช้เทคโนโลยี Photon Mediated Electron Emission (PMEE) ยับยั้งไวรัสได้สูงถึง 99.99%
  • ผลิตโฟตอนพลังงานสูง 12-14 ล้านล้านอนุภาค/วินาที ซึ่งจะปล่อยอิเล็กตรอนความเร็วสูงจำนวน 10-100 ล้านล้านอนุภาค/วินาที เพื่อลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายของไวรัส
  • ประจุอิเล็กตรอนลบไปจับกับประจุบวกของเชื้อไวรัส ทำให้เชื้อไวรัสไม่สามารถเข้าไปฝังตัวในเซลล์มนุษย์
  • ติดตั้งง่ายกับผนัง ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลถึง 93 ตารางเมตร
  • ปราศจากสารเคมี ไม่มีเสียงรบกวน ไม่รบกวนการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

มั่นใจได้ว่าปลอดภัยผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบัน LEI ประเทศเม็กซิโก, สถาบัน IIT Guwahati ประเทศอินเดีย, และห้องปฏิบัติการ IAPMO ประเทศสหรัฐอเมริกา

ธุรกิจฟิตเนสยุคใหม่ ไว้ใจอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes

Scroll to Top