Forbes บริการหลังการขายด้วยใจ ดูแลอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

Forbes บริการหลังการขายด้วยใจ ดูแลอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

Forbes ดูแลเคียงข้างคุณเสมอไม่เคยห่าง หมดห่วงเรื่องบริการหลังการขาย

เรามีบริการหลังการขาย Technician Advisor (TA) เพื่อซ่อมบำรุงรักษาตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ และมีหัวหน้าประจำเขตบริการ 7 เขตทั่วประเทศ

1. บริการติดตั้งสินค้าใหม่
เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Forbes จะมีทีมงานเข้าไปติดตั้งสินค้าและ Set Up ให้เครื่องทำงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา และระบบน้ำทิ้ง ซึ่งจะมีการรับประกันอุปกรณ์ติดตั้ง และคุณภาพของงานให้อีก 3 เดือนนับจากวันที่ติดตั้ง

2. บริการลงทะเบียนการรับประกันสินค้าใหม่
ทีมงานเข้ามาดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยจะเข้าพบที่บ้านลูกค้า เพื่อตรวจสภาพสินค้าและข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าให้ถูกต้อง เพื่อยืนยันและตอบรับการประกันสินค้านั้น ๆ เป็นฐานข้อมูลในการให้บริการในครั้งต่อไป

3. บริการตรวจเช็กสินค้า

ทีมงานเข้ามาตรวจเช็กสินค้าที่บ้านลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด

  • ทุก ๆ 4 เดือน สำหรับประกัน 12 เดือน
  • ทุก ๆ 6 เดือน สำหรับประกัน 18 เดือน

4. บริการซ่อมแซมสินค้า แยกออกเป็น 2 กรณี

กรณีระหว่างประกัน
ฟรีบริการซ่อม ถ้ามีอะไหล่หรือไส้กรองต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเปลี่ยน เก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นตามราคาขายที่กำหนดไว้ พร้อมการประกันอะไหล่ 3 เดือน

กรณีไม่อยู่ในประกัน
คิดค่าบริการเหมาจ่าย 600 บาท ถ้ามีอะไหล่หรือไส้กรองต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเปลี่ยน เก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นตามราคาขายที่กำหนดไว้ พร้อมการประกันอะไหล่ 3 เดือน

5. บริการต่ออายุการรับประกันสินค้า

ลูกค้าสามารถซื้อการประกันสินค้าต่อ โดยซื้อได้ครั้งละ 1-2 ปี ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  • ฟรีบริการตรวจเช็กสินค้า ทุก ๆ 4 เดือน
  • ฟรีค่าบริการ (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
  • ส่วนลดค่าอะไหล่และไส้กรองที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันปกติ

6. บริการโยกย้ายสถานที่ติดตั้ง

ลูกค้าเก่าที่ใช้สินค้าของบริษัทฯ อยู่แล้ว ต้องการเปลี่ยนหรือโยกย้ายสถานที่ติดตั้งสินค้าไปในตำแหน่งใหม่ คิดค่าบริการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เหมารวมค่าใช้จ่าย 700-1,000 บาท พร้อมการรับประกันคุณภาพงานติดตั้งและอุปกรณ์ต่าง ๆ 3 เดือน

Scroll to Top