คำถามที่พบบ่อย

ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำดิบ พบว่าน้ำในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับการปนเปื้อนมาก ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ รวมถึงเชื้อโรค ซึ่งก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากน้ำสกปรก แต่เครื่องกรองน้ำโฟรบส์มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ท่านได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย อย่างไรก็ดี หากน้ำของท่านมีค่า TDS มากกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัดค่าได้) ซึ่งจะมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น เหล็ก ตะกั่ว เป็นต้น หรือมีรสเฝื่อนมาก เราขอแนะนำให้ท่านใช้เครื่องกรองน้ำโฟรบส์ระบบอาร์โอหรือรีเวิร์สออสโมซิส

ระบบรีเวิร์สออสโมซิส (RO) คือระบบการกรองที่ดันให้อนุภาคของน้ำซึมผ่านเยื่อกรองเมมเบรน เพื่อแยกเกลือและโลหะหนักออกจากน้ำบริสุทธิ์

เทคโนโลยีนาโน คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ การสร้างหรือการสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมากๆ ในระดับนาโนเมตร (ประมาณ 1-100 นาโนเมตร) รวมถึงการออกแบบหรือการใช้เครื่องมือในการสร้างวัสดุที่มีขนาดเล็กมากๆ หรือเรียงอะตอมและโมเลกุลในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้โครงสร้างของวัสดุหรืออุปกรณ์มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นไม่ว่าทางด้าน ฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ (1 นาโนเมตร = 0.00001 มิลลิเมตร หรือประมาณ 1/80,000 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม)

เครื่องกรองน้ำโฟรบส์ช่วยให้คุณมีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากน้ำที่ไม่สะอาด และจะไม่มีผลต่อภูมิต้านทานของร่างกายแต่อย่างไร

ในเครื่องกรองน้ำโฟรบส์ ส่วนกรองน้ำด้วยแสงอัลตราไวโอเลตเป็นส่วนที่ปิดสนิทแสงไม่อาจเล็ดลอดออกมาได้เลย นอกจากนี้แสงอัลตราไวโอเลตจะไม่ตกค้างอยู่ในน้ำ จึงมีความปลอดภัยอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี เพื่อความปลอดภัยไม่ควรจ้องมองแสงอุลตร้าไวโลเล็ตด้วยตาเปล่า

เครื่องกรองน้ำโฟรบส์มีระบบกรองที่จะได้น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องต้มหรือกรองน้ำอีก

ระบบ Intelligent Quotient Alert (IQA) จะตรวจสอบอายุการใช้งานไส้กรองต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยน นอกจากนี้รูปลักษณ์ที่ทันสมัยของเครื่องยังทำให้ครัวของท่านดูดี ทันสมัย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ประกอบกับน้ำดื่มที่ปลอดภัย ทำให้เครื่องกรองน้ำโฟรบส์เป็นระบบกรองน้ำที่เหนือกว่าใคร

การบำบัดน้ำก็คล้ายการบำบัดรักษาโรค เราต้องทราบว่ามีสิ่งใดที่ทำให้น้ำผิดปกติ ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี ของการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบบำบัดน้ำ โฟรบส์ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นระบบอาร์โอ เอ็นเอฟ ยูวี ยูเอฟ (RO, NF, UV, UF) เพื่อเป็นทางเลือกในการบำบัดน้ำ เพื่อกำจัดเหล็ก ความกระด้าง และสารหนูที่ปนมากับน้ำ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากโฟรบส์ เพื่อทดสอบสภาพน้ำและเลือกระบบที่เหมาะสมกับสภาพน้ำที่บ้านท่าน

สภาพน้ำดิบที่แตกต่างกันย่อมต้องใช้ระบบการบำบัดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากสภาพน้ำดิบของท่านมีค่า TDS ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังปนเปื้อนโลหะหนักและมลพิษ จำเป็นต้องใช้เครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอในการบำบัด

เครื่องกรองน้ำรุ่นเอนฮานซ์มีไส้กรองหลายอันและหลายชนิดที่ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดักจับสิ่งสกปรกในน้ำ แบคทีเรีย ไวรัส โลหะหนัก ปริมาณมวลสารในน้ำ ตะกั่ว สารหนู เป็นต้น เพื่อให้ทานได้รับน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงเป็นเหตุผลที่เครื่องกรองน้ำของท่านจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดและดูแลอย่างสม่ำเสมอ

Scroll to Top