โฟรบส์ บริจาคเครื่องฟอกอากาศโฟรบส์

บริษัท ยูโร พีทูพีฯ บริจาคเครื่องฟอกอากาศโฟรบส์ (FORBES) รุ่น แอโรการ์ด 4 เอส (Aeroguard 4S) จำนวน 10 เครื่อง มูลค่ารวม 458,000 บาท ให้แก่อาคารรับรองสัตหีบ กองทัพเรือ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเป็นพื้นที่เฝ้าสังเกตอาการคนไทยที่กลับจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โดยมีพลเรือตรี วิทยา จันทรคติ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

Scroll to Top