อยู่ในบริเวณพื้นที่ปิด เสี่ยงติดเชื้อไวรัสแค่ไหน

อยู่ในบริเวณพื้นที่ปิด เสี่ยงติดเชื้อไวรัสแค่ไหน

คุณรู้หรือไม่? เว้นระยะห่าง 2 เมตรก็อาจเสี่ยงติดเชื้อไวรัสได้..ถ้าอยู่ในอาคารปิดมิดชิดและอากาศระบายไม่ดี

เชื้อไวรัส ศัตรูร้ายที่เรามองไม่เห็น สามารถแพร่กระจายทางอากาศได้ไกล 4-5 เมตร และล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานถึง 3 ชั่วโมง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่เชื้อไวรัส

  • สถานที่ปิดมิดชิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก อยู่ในที่มีผู้คนรวมตัวกันหนาแน่น
  • กิจกรรมที่ปล่อยสารคัดหลั่งทางเดินหายใจออกมาเพิ่มขึ้น เช่น การร้องเพลง การออกกำลังกาย เป็นต้น
  • ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อในอาคารเป็นเวลานานกว่า 15 นาที

เมื่อมีคนพูดคุย ตะโกน ทานอาหาร หรือการไอจามจากผู้ติดเชื้อในอาคารสถานที่ปิด ละอองฝอยของเชื้อไวรัสปะปนในอากาศ ทำให้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสได้ แม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสก็ตาม

อุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes สุดยอดนวัตกรรม Photon Mediated Electron Emission (PMEE) ยับยั้งการทำงานของโปรตีนหนามในไวรัส เพื่อไม่ให้เกาะติดกับเซลล์มนุษย์

  • กำจัดไวรัสได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
  • ไม่ใช้ไส้กรอง ไม่ใช้น้ำยาหรือสารเคมี
  • ไม่มีกลิ่นรบกวนการทำงาน
  • ไม่รบกวนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
  • รองรับพื้นที่สูงสุด 93 ตารางเมตร

คุณภาพระดับสากลรับรองจากสถาบันวิจัยระดับโลก ได้แก่ สถาบัน LEI ประเทศเม็กซิโก, สถาบัน IIT Guwahati ประเทศอินเดีย, และห้องปฏิบัติการ IAPMO ประเทศสหรัฐอเมริกา

Scroll to Top