Media

โฟรบส์ บริจาคเครื่องฟอกอากาศโฟรบส์

โฟรบส์ บริจาคเครื่องฟอกอากาศโฟรบส์

บริษัท ยูโร พีทูพีฯ บริจาคเครื่องฟอกอากาศโฟรบส์ (FORBES) รุ่น แอโรการ์ด 4 เอส (Aeroguard 4S) จำนวน 10 เครื่อง มูลค่ารวม 458,000 บาท ให้แก่อาคารรับรองสัตหีบ กองทัพเรือ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเป็นพื้นที่เฝ้าสังเกตอาการคนไทยที่กลับจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โดยมีพลเรือตรี วิทยา จันทรคติ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

โฟรบส์ บริจาคเครื่องกรองน้ำ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ปลายปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปี มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้างส่งผลให้หลายครอบครัวต้องอพยพไปอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆ และเริ่มขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ดังนั้น บริษัทยูโรพีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อโฟรบส์ โดยคุณอิทธิเดช จรูญทัด ผู้จัดการทั่วไป และคุณธวัช ผลสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการได้ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 สังกัดกรมอนามัย นำเครื่องกรองน้ำดื่มโฟรบส์ จำนวน 20 เครื่อง มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ไปบริจาคเพื่อบริการน้ำดื่มสะอาดฟรี ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พักพิงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ศูนย์พักพิงสนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์พักพิงวายุภักษ์ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

Scroll to Top