เกี่ยวกับเรา

โฟรบส์ ประเทศไทย ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2549 ภายใต้ชื่อบริษัทยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยร่วมกับทีมงาน Eurochamps กว่า 600 ท่าน พร้อมด้วยทีมงานขายและการบริการที่มีศักยภาพแข็งแกร่ง

ด้วยการเล็งเห็นถึงสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป และจากมลภาวะเป็นพิษมากขึ้น ทั้งจากสภาพอากาศและสภาพน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนอันเป็นพิษต่อร่างกาย โฟรบส์ ประเทศไทย จึงนำเสนอหนทางการแก้ไขภาวะวิกฤตเหล่านี้ ด้วยเครื่องกรองน้ำคุณภาพ ที่เหมาะกับทุกสภาพน้ำในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้ใช้น้ำดื่มที่ถูกสุขอนามัย ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากห้องแล็บปฏิบัติการและสถาบันที่เชื่อถือได้ตามใบรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของโฟรบส์มีคุณภาพและเหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่ในเมืองไทย

อีกทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อคุณภาพและชีวิตที่ดีกว่าของทุกคนในครอบครัว ประกอบกับการบริการที่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องซักผ้า เพื่อสุขอนามัยของทุกครอบครัว

Our Vision

Together, creating healthy home and happy futures for families around the world. For life.

Our Mission


To build enduring relationships with customers around the world.

To constanity develop innovative products of highest quality standards the meet their ever-evolving needs for a healthy home. To offer superior customer service and ensure healthy homes for lifetime.

To be an equal oppotunity organisation that welcomes all genders, ages, religioons and races to join our corporate family to eam and learn with pride and have fun?

To be a trusted, socially responsible and innovative global leader in the direc sales industry with the ambition to be the best.

To constantly reach out to families in their homes across the globe, creating a market leadership as their preferred healthy home company.

Our Values

Integrity and bigbest ethical standards Mutual respect and trust in our working relationsbips

Communication that is open consistent and two way

Diversity of people, cultures and ideas Innovation and encouragement to challenge the startus quo

Continuous improvement, development and learning in all we do

Teamwork and meeting our commitments to one another

Performance with recognilion for results

Our Values

Our Dreams

To be part of a Company
where our people grow rapidly and share higher reponsibilities

Customer-obsessed
where all our people live confortably and make a reasonable amount of money that satisfies their needs at home where all our people are a part of a family and in so doing…

Become a 1000 crore company
in the next 5 year Become a one stop shop for water purifiers Double customer base in the next 5 year (+6 Mn)

The customer will know the
Eurochamp by name
Become a preferred employer
Provide a secure future
For our employees
Employees will have a stake in the profits.

Scroll to Top