8 แนวทางปฏิบัติ ป้องกันเชื้อไวรัส สำหรับร้านนวดสปา

สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามาใช้บริการ ร้านนวดสปาควรเข้มงวดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ดังนี้

1. คัดกรองพนักงานก่อนให้บริการ
ให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน และมีการใช้ชุดตรวจหาโควิดด้วย Antigen Test Kit ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

2. พนักงานสวมหน้ากากขณะปฏิบัติงาน
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างปฏิบัติงาน และล้างมือทุกครั้งหลังมีการสัมผัส

3. เปลี่ยนผ้าขนหนู ผ้าปูเตียง ทุกครั้งหลังให้บริการ
ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกครั้งหลังให้บริการลูกค้าแต่ละราย เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน

8 แนวทางปฏิบัติ ป้องกันเชื้อไวรัส สำหรับร้านนวดสปา

4. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม
เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น ลูกบิดประตู เก้าอี้นวด เบาะนวด หลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง หรือทุก 1-2 ชั่วโมง

5. มีจุดบริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อให้ลูกค้า
จัดวางเจลล้างมือประจำจุดที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

6. รักษามาตรฐานด้านความสะอาดของสถานที่
ทำความสะอาดสถานที่ ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ไม่ควรเช็ดโต๊ะแค่ผ้าชุบน้ำเฉย ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

7. เว้นระยะห่าง มีฉากกั้นระหว่างเก้าอี้/เตียงนวด
จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และควรจัดเป็นห้องเตียงเดี่ยว เว้นระยะห่างระหว่างเตียงนวดอย่างน้อย 1.50 เมตร และติดตั้งฉากกั้นระหว่างเก้าอี้นวด/เตียงนวด

8. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes
ร้านนวดสปาเป็นสถานที่ปิด อากาศมักจะถ่ายเทไม่สะดวก มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสได้ง่าย การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไวรัส ‘โฟรบส์’ จะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสในพื้นที่ปิด

  • เทคโนโลยี Photon Mediated Electron Emission (PMEE) ยับยั้งการทำงานโปรตีนหนามในไวรัส เพื่อไม่ให้เกาะติดกับเซลล์มนุษย์
  • ทำหน้าที่ส่งประจุอิเล็กตรอนลบไปจับกับประจุบวกของเชื้อไวรัส เพื่อยับยั้งและทำลายสารพันธุกรรม ช่วยหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี ไม่มีเสียงรบกวน ไม่รบกวนการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

อุปกรณ์ Forbes ติดตั้งง่ายกับผนัง รองรับพื้นที่สูงสุด 93 ตารางเมตร ผ่านการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและห้องปฏิบัติการในประเทศเม็กซิโก อินเดีย และสหรัฐอเมริกา

Scroll to Top