กระบวนการทำงานของฝ่ายขาย Forbes

3 Steps กระบวนการทำงานของฝ่ายขาย Forbes

Forbes เทคโนโลยีสุดล้ำ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ Forbes หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ตัวแทนฝ่ายขายโฟรบส์ทุกสาขาทั่วประเทศยินดีให้บริการ

ด้วย 3 ขั้นตอน กระบวนการทำงานของฝ่ายขาย Forbes

Step 1 : ช่องทางติดต่อขอรับบริการ
ทำการนัดหมาย ลูกค้าแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วันเวลาและสถานที่ที่ต้องการนัด

Step 2 : คุมเข้มพนักงาน ด้วยมาตรการป้องกัน COVID-19
เราเข้มงวดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า โดยพนักงานทุกคนได้รับวัคซีนครบ และตรวจหาโควิดด้วยเครื่อง Antigen Test ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

Step 3 : สาธิตให้ชมฟรีถึงที่
ทีมงานนำสินค้าไปสาธิตให้ลูกค้าชม พร้อมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการสาธิต

Scroll to Top