3 สถานที่ควรหลีกเลี่ยง

ไม่อยากใกล้ชิดเชื้อไวรัส จนต้องห่างไกลคนที่คุณรัก เลี่ยงได้ให้เลี่ยง 3 สถานที่ เสี่ยงถูกเชื้อไวรัสโจมตี

 • สถานที่สัมผัสใกล้ชิด ที่ต้องมีการสนทนาระยะใกล้
 • สถานที่แออัด มีคนอยู่รอบตัวจำนวนมาก
 • สถานที่ปิดทึบ อากาศไม่ถ่ายเท

แต่เมื่อเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ ด้วย….

3 สถานที่ควรหลีกเลี่ยง

อุปกรณ์ป้องกันไวรัส “Forbes Coronaguard”

 • ยับยั้งการทำงานโปรตีนหนามในไวรัสได้สูงถึง 99.99%
 • ทำงานด้วยการปล่อยโฟตอน อย่างต่อเนื่อง
 • กำจัดไวรัสได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ครอบคลุมพื้นที่ถึง 93 ตารางเมตร
 • ไม่มีเสียงรบกวน
 • ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีกลิ่น

ผ่านการรับรองจาก 3 สถาบัน

 • รับรองโดยสถาบัน LEI ประเทศเม็กซิโก
 • รับรองโดยสถาบัน IIT Guwahati ประเทศอินเดีย
 • รับรองโดยห้องปฏิบัติการ IAPMO ประเทศสหรัฐอเมริกา
Scroll to Top