โรงเรียนปลอดภัย ปลอดเชื้อจากไวรัส ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes

โรงเรียนปลอดภัย ปลอดเชื้อจากไวรัส ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes

หลังจากโรงเรียนเปิดให้นักเรียนได้กลับมานั่งเรียนตามปกติ ผู้ปกครองอาจจะมีความกังวล กลัวว่าบุตรหลานจะมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสที่โรงเรียน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง และเด็ก ๆ สามารถทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ โรงเรียนจึงควรมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และหาตัวช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค

กำจัดเชื้อไวรัสปนเปื้อนในอากาศ ใช้อุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes นวัตกรรมคุณภาพระดับมืออาชีพ ยับยั้งไวรัสภายในอาคารได้ 99.99%

Forbes ปกป้องนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างไร?

เทคโนโลยี Photon Mediated Electron Emission (PMEE) ทำหน้าที่ผลิตโฟตอนพลังงานสูง และปล่อยประจุลบอิเล็กตรอนความเร็วสูงไปจับกับประจุบวกของเชื้อไวรัส ทำให้เชื้อไวรัสไม่สามารถเข้าไปฝังตัวในเซลล์มนุษย์

อุปกรณ์ป้องกันไวรัส Forbes เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทุกโรงเรียนควรติดตั้ง

  • กำจัดไวรัสได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
  • ครอบคลุมพื้นที่ถึง 93 ตารางเมตร
  • ปราศจากสารเคมี ไม่มีเสียงรบกวน
  • ไม่รบกวนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

มั่นใจได้ว่าปลอดภัยผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบัน LEI ประเทศเม็กซิโก, สถาบัน IIT Guwahati ประเทศอินเดีย, และห้องปฏิบัติการ IAPMO ประเทศสหรัฐอเมริกา

Scroll to Top