ประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 1 & Budget 2014
Annual Seminar #1 & Budget 2014

มื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 1 & Budget 2014 เป็นการสัมมนาร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อฯ และบริการ เพื่อวางแผนงานมุ่งสู่เป้าหมายของแต่ละฝ่ายทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมของบริษัท ภายใต้คอนเซปต์ของปีนี้คือ Together To The Top

During 16-18 January 2014 Forbes Thailand held the Annual Seminar #1 & Budget 2014 for Sales, Credit, and Service Division. The main purpose of this meeting is to implement the action plans to achieve the company's budget 2014, under the concept 'Together To The Top'