ทริปครอบครัวสุขสันต์-ท่องเที่ยวเกาหลีใต้ South Korea Trip 4-8 Mar’17

ทริปครอบครัวสุขสันต์ โฟรบส์นำยูโรแชมป์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมปีที่ผ่านมาจากฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ และฝ่ายบริการ รวมถึงครอบครัวจำนวน 135 ท่าน ท่องเที่ยวแดนกิมจิ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่  4-8 มีนาคม 2560