ภาคเหนือ

Name Position Phone Suburb State Country
เชียงใหม่ 053-218-382 อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
เชียงราย 053-754-353/4 อ.เมือง เชียงราย 57000
นครสวรรค์ 056-372-131-2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
แพร่ 054-625-986 อ.เมือง จ.แพร่ 54000