ท่องเที่ยวเกาหลีใต้ South Korea Trip 2017

ทริปครอบครัวสุขสันต์-ท่องเที่ยวเกาหลีใต้ South Korea Trip 4-8 Mar’17

ทริปครอบครัวสุขสันต์ โฟรบส์นำยูโรแชมป์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมปีที่ผ่านมาจากฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ และฝ่ายบริการ รวมถึงครอบครัวจำนวน 135 ท่าน ท่องเที่ยวแดนกิมจิ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่  4-8 มีนาคม 2560

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84